Desmuntatòpics TV

Aquí són els vídeos resultants del procés participatiu a Desmuntatòpics.


DESMUNTATÒPICS 
és 
un
 projecte
 d'educació 
 i
 comunicació 
intercultural
 que
 busca
 capacitar 
a 
joves
 
de
L'Hospitalet 
de 
Llobregat
 perquè 
a partir  de
 l'ús
 de
 les 
noves
 tecnologies,
 especialment 
el
 vídeo 
i
 les
 xarxes 
socials, 
puguin 
combatre 
els
 rumors 
i 
estereotips
 sobre 
la
 diversitat 
cultural.
Desmuntatòpics  és un projecte de l'Ajuntament de l'Hospitalet realitzat per El Parlante en col.laboració amb El Mirador.


Desmuntatòpics  és un projecte de l'Ajuntament de l'Hospitalet realitzat per El Parlante en col.laboració amb El Mirador.